skip to Main Content
Flex BV Biedt Nieuwe Mogelijkheden

Flex BV biedt nieuwe mogelijkheden

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 12 juni 2012 aangenomen. De wet zal worden ingevoerd per 1 oktober 2012. De Flex BV biedt

Nieuwe BV oprichten veel eenvoudiger

Voor nieuwe bedrijven wordt het veel gemakkelijker een BV op te richten. Zo is er geen startkapitaal van 18.000 euro meer nodig en wordt accountantscontrole overbodig. Ook kunnen aandelen eenvoudiger worden overgedragen en kunnen besluiten eenvoudiger buiten de aandeelhoudersvergadering om, worden genomen. Zoals bijvoorbeeld over de verdeling van de winst en de zeggenschap. Bestuurders worden wel aansprakelijk gesteld als er dividenden worden uitgekeerd, terwijl dat niet eigenlijk verantwoord is. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wel of niet overstappen?

Ook voor bestaande ondernemingen kan het aantrekkelijk zijn om over te stappen. Naar verwachting zal een deel van de 750.000 eenmanszaken en maatschappen overstappen op de Flex BV. De KNB heeft een eenvoudige test ontwikkeld om te bekijken of de door u gekozen rechtsvorm nog wel de beste is, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Statuten aanpassen

Om te kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden, moeten de statuten van bestaande BV’swel worden aangepast. Als deze niet worden gewijzigd verandert er niets.

Maatwerk ondernemingsvorm

Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een maatwerkonderneming te maken die precies bij uw bedrijf, persoonlijke omstandigheden en levensfase past. lees hier meer over ondernemingsrecht.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top