skip to Main Content

Familierecht is het onderdeel van het burgerlijke recht dat alle juridische aspecten bevat die zijn verbonden aan familie, samenleven, huwelijk, kinderen, erven, afwikkelen van nalatenschappen, schenkingen en overbrengingen van vermogen naar de volgende generatie/familie. Notaris Amsterdam is gespecialiseerd op het gebied van familierecht Amsterdam en biedt creatieve oplossingen voor ingewikkelde familieverhoudingen.

Trouwen en samenwonen

Als u gaat samenwonen of trouwen heeft dit juridische gevolgen, dit is daarom een belangrijk onderdeel van familierecht Amsterdam. U kunt bij ons een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden laten opstellen door een notaris, waarin de onderlinge verhoudingen tussen u en uw partner juridisch worden vastgelegd.

Nalatenschappen

Het overlijden van een naaste is helaas iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Het afwikkelen van nalatenschappen is dan iets wat u maar beter goed geregeld kunt hebben. Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen hiervan. Bij ons kunt u terecht voor een verklaring van erfrecht, aangifte erfbelasting, de verdeling van nalatenschappen en wanneer er ruzies of spanningen optreden tijdens de afwikkeling.

Testamenten

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor het opstellen van testamenten. Wij adviseren u graag over de praktische zaken, maar ook over de fiscale zaken, zodat u het optimale testament voor uw erfgenamen laat opstellen.

Estateplanning

Met estate planning kunt u er voor zorgen dat uw vermogen op de meest gunstige manier naar de volgende generatie overgaat op het moment dat u komt te overlijden. Bij estate planning heeft u te maken met diverse vormen van familierecht. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het opstellen of wijzigen van bepaalde testamenten of huwelijksvoorwaarden.

Periodieke schenkingen en goede doelen

Voor het doen en ontvangen van periodieke schenkingen aan goede doelen hebben wij speciale programma’s opgesteld. Dit hebben wij gedaan vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en eenvoud.

Bemiddeling bij echtscheiding

Bij een echtscheiding komen naast het emotionele aspect ook veel juridische zaken kijken die afgewikkeld zullen moeten worden. Onze gespecialiseerde mediators zorgen voor een perfecte begeleiding en adviseren u bij uw echtscheiding, om zo tot een zo goed mogelijke afwikkeling te komen. Bij ons kunt u terecht voor het opstellen van convenanten, ouderschapsplannen en verdelingen en aanpassingen van notariële akten.

Levenstestament

Het laatste onderdeel van het familierecht waar wij ons mee bezighouden is het opmaken van uw levenstestament. In het levenstestament kunt u allerlei zaken vastleggen voor het geval u niet meer in staat bent zelf uw zaken te regelen. Dit kunnen zaken zijn die betrekking hebben op uw vermogen, uw verzorging en andere belangrijke aspecten in uw leven.

Advies of begeleiding familierecht Amsterdam

Heeft u vragen over een bepaalde vorm van familierecht of wilt u dat wij u adviseren, begeleiden of bepaalde aspecten voor u regelen of vastleggen? Dan kunt u contact met Notaris Amsterdam opnemen. Onze ervaren medewerkers staan graag voor u klaar om u te helpen met allerlei vormen van familierecht Amsterdam.

    Naam: *

    E-Mail:*

    Telefoonnummer:*

    Back To Top