balk

Flex BV biedt nieuwe mogelijkheden

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 12 juni 2012 aangenomen. De wet zal worden ingevoerd per 1 oktober 2012. De Flex BV biedt

Nieuwe BV oprichten veel eenvoudiger

Voor nieuwe bedrijven wordt het veel gemakkelijker een BV op te richten. Zo is er geen startkapitaal van 18.000 euro meer nodig en wordt accountantscontrole overbodig. Ook kunnen aandelen eenvoudiger worden overgedragen en kunnen besluiten eenvoudiger buiten de aandeelhoudersvergadering om, worden genomen. Zoals bijvoorbeeld over de verdeling van de winst en de zeggenschap. Bestuurders worden wel aansprakelijk gesteld als er dividenden worden uitgekeerd, terwijl dat niet eigenlijk verantwoord is. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wel of niet overstappen?

Ook voor bestaande ondernemingen kan het aantrekkelijk zijn om over te stappen. Naar verwachting zal een deel van de 750.000 eenmanszaken en maatschappen overstappen op de Flex BV. De KNB heeft een eenvoudige test ontwikkeld om te bekijken of de door u gekozen rechtsvorm nog wel de beste is, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Statuten aanpassen

Om te kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden, moeten de statuten van bestaande BV’swel worden aangepast. Als deze niet worden gewijzigd verandert er niets.

Maatwerk ondernemingsvorm

Met de nieuwe wet wordt het mogelijk om een maatwerkonderneming te maken die precies bij uw bedrijf, persoonlijke omstandigheden en levensfase past. lees hier meer over ondernemingsrecht.

Begeleiding bij oprichting BV

Als u een onderneming gaat starten, moet u een keuze maken voor een bepaalde rechtsvorm. Er zijn een groot aantal voordelen en nadelen met betrekking tot de verschillende rechtsvormen. Het is daarom belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt voor een bepaalde rechtsvorm. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om een Besloten Vennootschap (BV) op te richten, is een van de voordelen dat het een rechtspersoon is en dat u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Voordat u een bedrijf gaat starten moeten deze en andere keuzes worden gemaakt en moeten er juridische aspecten worden geregeld. Notaris Amsterdam geeft u begeleiding bij de oprichting van een BV of andere rechtsvorm. Bovendien kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het opstarten van de onderneming, zodat u een succesvolle start kunt maken. Vraag vandaag nog onze deskundige hulp aan, wij zijn u graag van dienst!

Hulp bij echtscheiding

Als u hebt besloten uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden. Een echtscheiding kan ervoor zorgen dat u niet weet wat er allemaal geregeld moet worden. Al die juridische termen en regels maken het er niet makkelijker op en kan erg ingewikkeld zijn. Het is belangrijk om de zakelijke en juridische zaken goed af te wikkelen. Notaris Amsterdam begeleidt en adviseert graag bij het opstellen van convenanten, ouderschapsplannen en verdelingen. Wij hebben gespecialiseerde mediators in dienst die er voor zorgen dat alle aspecten van een scheiding zo goed mogelijk worden afgerond. Bovendien zorgen zij ervoor dat de bestaande notariële akten worden aangepast op de nieuwe situatie. Door onze persoonlijke en vertrouwelijke dienstverlening op het gebied van familierecht weten wij u snel en effectief van dienst te zijn. Neem nu contact met ons op en ontvang passende hulp bij echtscheiding.

Notariskantoor Amsterdam

Bent u op zoek naar een notariskantoor in Amsterdam die u kan begeleiden of adviseren op het gebied van familierecht, onroerend goed recht of ondernemingsrecht? Notaris Amsterdam helpt u graag. Bij ons kunt u terecht met al uw vraagstukken. Bij ons heeft u te maken met slechts één contactpersoon die u deskundig adviseert en/of begeleidt. Betrokkenheid is een aspect waar wij veel waarde aan hechten. Wij zullen uw situatie vertrouwelijk behandelen en u persoonlijk van dienst zijn. Indien u meer informatie wilt kunt u vrijblijvend een offerte op maat aanvragen bij ons notariskantoor.